Zásady zpracování osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) stanovují, jaké osobní údaje návštěvníků těchto webových stránek jsou sbírány při návštěvě a využívání webové stránky a jakým způsobem je s nimi dále nakládáno.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Synogic Solutions s.r.o., IČ 14249804, sídlem Rumjancevova 65/20a, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústní nad Labem, oddíl C, vložka 48403

1.2 Společnost Synogic Solutions s.r.o. provozuje webové stránky na adrese www.dobrejnapad.cz, jejíž prostřednictvím nabízí služby a zboží v oblasti výroby a analýzy webových stránek, grafiky, brandingu a příp. dalších souvisejících témat.

1.3 Webová stránka www.dobrejnapad.cz funguje pouze v síti Internet, nepoužíváme aplikace.

1.4 Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s:

1.4.1 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;

1.4.2 Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;

1.4.3 Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;

 

2. OSOBNÍ ÚDAJE

2.1 Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

2.2 Osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně, nevyužíváme profilování. 

2.3 Zpracováváme osobní údaje, které jsou nutné pro účely zpracování. Podle typu subjektu a účelu zpracování se může jednat o tyto osobní údaje;  jméno a příjmení, příp. titul, název společnosti, adresu bydlište, adresu sídla společnosti, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČ, DIČ, IP adresa, rodné číslo, datum narození.

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Osobní údaje zpracováváme za těmito účely;

3.1.1 Plnění práv a povinnosti vyplývající ze smlouvy;

3.1.2 Vyřizování požadavků a dotazů zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu;

3.1.3 Zpracování na základě oprávněného zájmu správce, zejména zasílání novinek prostřednictvím newsletteru;

3.1.4 Zasílání obchodních sdělení na základě přihlášení k odběru novinek, které lze kdykoli odvolat. 

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Osobní údaje zpracováváme po nezbyně dlouhou dobu, která se liší podle účelu zpracování osobních údajů.

4.2 Osobní údaje, které jsou potřebné k plnění práv a povinností plynoucí ze smlouvy zpracováváme po dobu trvání smlouvy. Následně po dobu 5 let od jeho skončení. 

4.3 Osobní údaje poskytnuté při elektronické i telefonické komunikaci pro vyřízení dotazů ke službám a zboží uchováváme po dobu 1 roku. 

4.4 Osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu za účelem rozesílání newsletteru zpracováváme po dobu trvání poskytování služeb, následně 1 rok po jeho skončení. 

4.5 Osobní údaje pro zasílání newsletteru ochováváme do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, tedy do odhlášení z oběru newsletteru.

 

5. TŘETÍ STRANY 

5.1 Společnost Synogic Solutions s.r.o. předává osobní údaje následujícím třetím stranám, vždy pro daný účel. 

5.1.1 Solitea, a.s., IČ 01572377, se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7072, pro vyhotovení daňových dokladů k některým službám a zboží; 

5.1.2 PEKK Consulting s.r.o., IČ 07631961, se sídlem Pod Špičákem 363, 468 41 Tanvald, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44864, pro realizaci zabezpečení, poskytování technické podpory a odborných technických konzultací;

5.1.3 Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA, 94043 USA, pro statistické vyhodnocování;

5.1.4 případně dalším zpracovatelům softwaru, vlastníkům aplikací a poskytovatelům služeb, které momentálně Synogic Solutions s.r.o. momentálně nevyužívá. Tito zpracovatelé budou jmenovitě uvedeni zde.  

6. PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Mezi práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává Synogic Solutions s.r.o., která jsou uvedena včetně dalších podrobností v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („nařízení”), patří zejména tato práva:

6.1.1 právo na informace a přístup ke zpracovávaným osobním údajům;

6.1.2 právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají subjektu údajů;

6.1.3 právo na výmaz, kterému odpovídá povinnost správce zlikvidovat osobní údaje;

6.1.4 právo na omezení zpracování osobních údajů;

6.1.5 právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

6.2 Subjekt údajů, který má za to, že Synogic Solutions s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby společnost odstranila závadný stav. Subjekt údajů má rovněž právo obrátit se se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

7. SOUBORY COOKIES

7.1 Prostřednictvím webových stránek www.dobrejnapad.cz mohou být na vaše zařízení ukládány cookies v souladu s dokumentem Souhlas s Cookies.

7.2 Soubory Cookies používáme pro zajištění funkčnosti webových stránek a pro jejich optimalizaci. Díky souborům Cookies se můžeme např. dozvědět, zda jste naše stránky už navštivili nebo jste novým návštěvníkem a další.

7.3 Pokud si nepřejete soubory Cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory Cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem.

8. ÚČINNOST

8.1 Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 21. 2. 2022.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) stanovují, jaké osobní údaje návštěvníků těchto webových stránek jsou sbírány při návštěvě a využívání webové stránky a jakým způsobem je s nimi dále nakládáno.